תחרות סרפסקי ראשונה בליגת קיסריה אופטימיסט

חותרי אופטימיסט בתחרות הסרפסקי הראשונה בארץ

תחרות סרפסקי ראשונה בליגת קיסריה אופטימיסט

צילם רמי צדוק – ערך צביקי אשל

/ מועדון הסרט הטוב